Monday, May 22, 2006

kan vi EGENTLIG stole på de og en vellykket fortetting.

Vyrde Lesar.

I har noen fått tildelt en kontrakt igjen, eller hur+

Rådmannens innstilling:
1. Autodata AS velges som leverandør for tilrettelegging for bruk av betalingskort på kommunens parkeringsautomater.

Og så mener Østfold Fylkeskommune at veiene rundt de store byene i Østfold er i ferd med å bryte sammen av overbelastning. ja, og hva så, dette har vi da visst lenge, men det er jo i distriktene, der det ikke bor folk, og der hvor man grer kulturlandskapet vha. polske underbetalte leilendinger at man skal bygge veier. ERRØM helt på jorde heller, veier på det SENTRALE østland. Dælæn døtte!!!!!

Vet du at ststen betaler feriepenger til kuer og hjort? Ikke det, vel du vet det nå!

Og så et eksempel på vellykket fortetting i Sarpsborg sentrum, vi husker jo den ekle slimgrønne bakgården fra i går!!Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates