Wednesday, May 03, 2006

Skatt på hjemmehjelp, men ikke på sjømenn!!

Vyrde Lesar.


I stilles følgende spørsmål :

Er det en god idé å bygge sykehjem der Valaskjold skole står i dag?

Og selvom jeg vil ha ungdomsskole her, så er svaret gitt : Vi MANGLER sykehjemsplasser, ikke fordi folk blir mer kravstore, men fordi vi lever lenger, blir eldre og trenger hjelp. Eldre eldre har også eldre barn som er eldre enn før, og som kanskje ikke orker å stelle og passe på sine eldre foreldre lenger. Sånn er det. men det er også sånn at det etterhvert blir så mange eldre eldre at de vil ta så mye av statens ressursser at vi bå begynne å betale det sjøl, finne billigere løsninger, finne bedre hjemmehjelpsordninger (er det kommunens plikt å vaske leiligheter ?), barnebarna da montro ? kan de ta et tak ? nei det kan de nok ikke, da de knaptnok vet hva et håndtak på en skyffel er!

Vi går spennende tider i møte. Og hvorfor skal sjømenn slippe skatt når ikke hjemmehjelpere gjør det ?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates