Monday, May 15, 2006

Tullekopper på Hvaler.

Vyrde Lesar.

I går Gleng inn for St. Marie. Hurra!

Beboere på Hvaler (for noen TULLEKOPPER) mener at de folkevalgte har et klart moralsk ansvar for å ivareta interessene til dem som allerede bor i kommunen og ikke bare utbyggernes.
HÆ-HÆ-HÆ-HÆ-HÆ. HÆ-HÆ-HÆ-HÆ-HÆ. HÆ-HÆ-HÆ-HÆ-HÆ. HÆ-HÆ-HÆ-HÆ-HÆ.

Det får da holde med at kirkegården foreløpig kun er for de boende.

Og når vi først er inne på kirker : gravskipet under Tune Kirke, det må jo være like stort som Osebergskipet, men ingen har sett etter det enda. Jeg har alltid ment at her ligger det et skip.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates