Thursday, June 08, 2006

SV (hånd i hånd med AP?)

Vyrde Lesar.

I kan man drikke øl med god samvittighet, men gjør det hjemme, det er ikke bra å bevege seg i byen natterstider. Det er farlig.

SV - denne pøl av dobbeltmoral - har de siste dager skrytt av at de skal ta rotta på Wal-Mart (USA sin REMA1000). Wal-Mart er vel det firmaet i USA som har gjort mest for de fattige i det landet, ved å presse prisene nedover. Billig mat, billig juggel og et voldsomt trykk på industrien i den tredje verden til å produsere billigst mulig. Det betyr fagforeningsvegring, barnearbeid(?), lave lønner og lange dager. Men Wal-Mart gir ihvertfall tigrene i Øst det de ber om : TRADE NOT AID. SVs Finansminister nekter Oljefondet å investere i Wal-Mart.

Tamiltigrene er i Norge på besøk hos SV-Solheim og sikkert på Tinget hos SV-Kristin. "Vi definerer ikke tamiltigerne som terrorister" - sier mannen på statslønn, erik solheim.

"Tamiltigerne rekrutterer barensoldater ned til 12 år", Jo Becker, Human Rights Watch.
(De har 2000 barnesoldater).
Selvmordsbombere tar livet av uskyldige på Sri lanka.
(Tamiltigre bruker selvmordsbombere).

Jeg skal ikke legge meg opp i striden på Sri Lanka, men når SOSIALISTISK venstreparti definerer en butikk som uetisk, men ikke bruk av barnesoldater som uetisk, så ER DET NOE ALVORLIG GALT MED SV.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates