Friday, June 30, 2006

Vedlikehold og rekvalme.Vyrde Lesar.

I bruker vi vann, selvom det kommunale vedlikehold av vannpumpene på Baterød neppe kan kalles profylaktisk. Forebyggende vedlikehold var noe Borregaard starta med på 30tallet, og på Sellulla ble det satt i system under Hurlen. Det forbedret kvaliteten på produktene, slik at KUNDENE ble mer fornøiet. Men kommunen opererer vel kun med KLIENTER ?

Det er kommunen har ansvaret for å håndheve reklameparagrafen i vegtrafikkloven. Har noen vært på fotballkamp i det siste ?

Veglovens paragraf trettitre,
er ikke noe å vifte med,
den forteller om farlig reklame,
som småe bher på en dame,
(de kan desverre ei være borte,
og ei være yndige, blondete, sorte).
For reklamen forstyrrer vår vegtrafikk,
fordi den stjeler oppmerksomhetsblikk,
du får slengt reklamen, plutselig, "mitti"
fjeset - som billigbrutal vegg-grafitti.

Men reklame er og som en søppelfylling,
og rekvalmen på Kurland for billig kylling,
som glorete skriker i sol og i snø,
er den som forsøpler vårt nærmiljø.

Og selvom vi trenger vår nærbutikk,
så skaper den mye farlig trafikk,
og veiløsningen er ei tålig,
den er rettogslett veldig dåli,
for dette er også en skolevei,
vi som bor her vi blir ofte lei,
når bilen og ikke barna flest,
blir det som for buttikken, teller mest.

Så Kooperasjonen !! Folkets Butikk !!
bør selv rydde opp, og rette sitt blikk
på nærmiljø, på barn og på koner
ikke kun bry seg om, profitt og kroner.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates