Saturday, July 29, 2006

Identitare og Ludittene i pressen

Vyrde Lesar.

Når SA bruker tullebilder fra SXC/ANB for å illustrere lav vannstand i Glomma, beviser jeg herved at amatørene er best og bringer bilder fra Glengshølen, 275 kubbikk (pr. sek) stor. At SA ikke skjønner at Identitare og at søkemaskiner er viktig og at de må være superlokalpatrioter for å overleve på www, får være SA sitt problem, men siden familien i kanskje 75 år har betalt for og abbonnert på blekka, så er det trist at de ikke bruker de lokale fotografene de har, at de ikke systematisk bygger opp et eget bildebyrå og at de fortsatt har typografer (luditter) ansatt.


Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates