Saturday, July 01, 2006

Say no more.

Vyrde Lesar.

Ikke i dette her nei, men i Fredrikstad. Sarpsborg satser på en død by og derfor bør studentene få høyskolen sin i Fredrikstad.

SA sier i en leder om skole og utdanning : "På de aller fleste kriteriene forskerne har sett på, kommer Sarpsborg enten like dårlig eller dårligere ut enn andre kommuner." Og det betyr at all norsk skole er dårlig, en Freudian slip, kanskje, men sant er det allikevel.

Skipsreder Elisabeth Grieg sier i Aftenpostens A-magasin : "Det er et stort paradoks at verdens rikeste land ikke har skaffet seg verdens beste utdanningssystem, for slik å trygge fremtiden, det virker ikke som det offentlige klarer denne oppgaven uten hjelp".

MØØØ-MØØØ det er bra NOEN klarer seg bra her i landet. Trist at det er KUENE !

Og apropos KUER og WTO :

Gi mer.

På en pressekonferanse i går fortalte utenriksminister Amorim om et besøk han hadde hatt av en minister fra ett av de «rike» G10-landene. Ministeren hadde sagt at det var viktig for innbyggerne at kulturlandskapet ble holdt i orden for landets mange hytteeiere.

Amorim la ikke skjul på at han hadde særdeles lite sans for folk som bekymret seg for kulturlandskapet ved sine hytter, når mange av Brasils innbyggere ikke engang har et eget hjem.

Han understreket at Norge, som et rikt land, må være beredt til å gi mer i forhandlingene. Samtidig la han noe forsonende til at det må finnes løsninger for de land som har helt spesielle problemer og utfordringer.

Men Amorim advarte på det sterkeste mot «å la utviklingslandene bære byrdene» i det som skal være en utviklingsrunde til fordel for de fattige landene.- Den beste måten å bekjempe fattigdom på, er å åpne for mer frihandel, slo Brasils utenriksminister fast.

Norge : På kollisjonskurs med verdens fattigste!!

Jeg spyr.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates