Thursday, August 31, 2006

Byrom ?

Vyrde Lesar.

Stadig mer av bysentrum ser slik ut. Det er sentrumsplanen det !!
Posted by Picasa


Det er koscheli i Sentrum.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates