Sunday, August 20, 2006

Den nedslitte hage.

Vyrde Politiker.

Jeg henvender meg til deg, unge politiker, du som er politisk interessert, men som ikke slipper til. Det er på tide å glemme Gerhardsen nå!

Sarpsborg betongifiseres og xtremfortettes i høyt tempo, og det er kun profitt som ligger bak hærverket. Har du lest dokumentet : "Fortetting i Sarpsborg, Vurdering av 30 planområder", som er levert Sarpsborg Kommune på kommunens bestilling ? Ikke bare sentrum, men småløkker og eplehager i hele kommunen, bygges ned, det kommer betongblokker, det kommer kamninburfortettinger og det blir kun plass til hus og biler. Husker du fablen om eselet ? Klarer du den, så klarer du den og klarer du den, så klarer du den. Vet du at man lurer på om fedmeepedmien blant barn skyldes at de ikke har noe nærområde å utfolde seg på ? Vet du at man lurer på om klorholdig damp fra innebadeland er grunnen til eksplosjonen av asthma blant barn. Vet du at gjøk og sisik, trost og stær, en dag ikke kommer tilbake ? Mangel på nærnaturplasser (hvor barn kan hoppe og sprette - de er mye viktigere enn det berømte "kulturlandskapet") gjør at en fedmeepedemi brer seg i den vestlige verden (det er 1 milliard overvektige i verden, men 800 millioner sultne), vet du at det er startet forsking på halltrening/innetrening for å se om dette kan ligge til grunn for astmaepedimien og ryggproblemer hos barn ?

Det er trist å se, men det ser ut til at mange ikke legger merke til hva som skjer rundt oss. De med store eplehager, selger til entrepenører/investringsselskaper og flykter selv vekk fra det betong og trafikkhelvete de etterlater seg. De gamle politikere i syningom skal snart dø, det skal vi alle, men vi, de eldre og middelaldrende går (forhåpentligvis) bort før deg. Hva skal du som i dag er en ung politisk inspirert lokalpolitiker egentlig svare når du sitter der med oldebarn på fanget og barnet spør :

"Er det sant at det var gress og trær og pippipper i byen oldemor ?"

Gammelmennenes knefall for betong og kaninkasser er ditt ansvar. Rapporter fra bystyresalen sier at det ikke er lett, gammelmennenes regime skremmer mange, men dere er mange og unge (ikke glem Valaskjold) dere blir flere, men det er nå dere må handle !

"Oldemor, hva er en hvitveis og hva er en sommerfugl ?
OLDEMOR !!! Hvorfor gråter du ??"

Roger Larsen

I den nevnte rapporten er dette (hagen på prestegården) nedslitt og ikke brukansdes til noe annet enn xtremfortetting !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates