Sunday, August 13, 2006

Høsten kommer

Vyrde Lesar.

Jeg har trodd (og skrvet) mange ganger at det er pizzæ99 som ligger på Tørje. Men det er feil, fant jeg ut nå, det er Peppez Pizzæ..

På den andre siden så stinker den ene Pizzæsjappa like ille som den andre.

Bukkarten, kammeraten til Olførern, spøver nå å legge skylda for badelandet nere på Jordet, på Olførern. Det har kommet forsking som viser en mulig forbindelse mellom klorholdig badevann og asthmaeksplosjonen blandt barn.

Ja det nærmer seg høst, men jeg gleder meg litt til fargeprakten.

 

Roger Larsen Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates