Wednesday, October 18, 2006

ikkenoegreier.

Vyrde lesar.

I finner man mye rart og man kan nå kommentere Den Store Leder. Og det er bra. SA har nok sine kanaler rett inn i det APske hjerte, men har nok fortsatt en vei å gå i lokalpolitikken. Det trengs flere politikk og kulturjournalister enn foppallidioter ehhhhh..... fopalljournalister i SA.

Roger larsen - litt lat i dag.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates