Friday, December 29, 2006

Luftige planer

Vyrde Lesar.

I er enda en luftig plan parkert ? Og da er det jo bare å skaffe 6 000 000 000 (seks milliarder) til seiens senter (bør ikke det ligge i Lofoten - Lo du, man BØR egentlig gråte, da intet går vår vei) på Jordet. Og det kan jo bli et magaplask uten like. Ja, ja....

Oslo melder at de ikke er redd for Vestfoldordførerne. Det bør de være, når folk opptatt av annet en luftslott og foppallstadioener i Ålesund tar makta, så kan det hende at Sarpsborg Arbeiderparti etterhvert forstår at kultur er noe MER enn Kai Robert. Selvom kai Robert er en viktig person for veldig mange ker i kommunen og gjør en formidabel jobb for mange, så finnes det kultur med andre innfallsvinkler. Og de skal rive dagparken i Kulås, ikke pusse den opp (det er lettere å rive enn å ta vare på noe, det så vi da de rev KulåsPavlijongen) og døren på Tune kapell pusses opp. Det er litt skummelt å skrive leserbrev, jeg har skrevet om begge objektene, men det var ALDRI meninga at Kulåsbua skulle rives. Det burde jo drives Cafe her !
Roger Larsen.

PS : vannrensingsfirmaet Goodtech melder : Flyr du over Østlandet, legger du merke til at vannene er grønne i kanten. Det er på grunn av gjødsling fra jordbruk og kloakk fra hus. Punktum finale. Tunevannet forurenses alså av kloakk fra hus og GJØDSLING FRA JORDBRUKET. (som selvsagt vil ha penger for å slutte å gjødsle).

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates