Tuesday, January 30, 2007

Jordet på jordet.

Vyrde Lesar.

I er det fortsatt morro å drive politikk ? Men jeg er på studentene, faget og Østfolds vegne, glad for valget. Vi kunne både ha fått høyskoleutdanningen, revitalisert byen, gjenskapt Sarpsborg som skoleby, om vi ikke hadde stirret oss blind på Jordet på jordet. Teknikken ala 1960 er noe annet enn Teknikken ala Google, Youtube, IM, Flicr og cappuchino. Dagens studenter synes ikke de er heldige om de får plass på en skole, de shjåpper skoleplass nå, skolen skal ha noe å tily utenom PUGG. Vi kan nå kun "vinne" vha. utsettelser, bakveier, trixemixing og fanteri. Og vi driver vel ikke med sånnt, gjør vi vel ? Tjener det de kommende studentene ? Tjener det Glommaregionen ? Tjener det til noe i det hele tatt ?

Vi HAR plass, både i Østre og på Stadionområdet. Mens Stadionområdet vistnok skal gies bort til "snille" boligspekulanter eller noe sånnt ? Så hadde Østre vært en vitamininnsprøytning både for Byen, Østre og Gågata. Men så valgte men Jordet på jordet. Og tapte.

På Fredrikstad sine jorder bygges varehus etter varehus etter varehus etter varehus. Det som slår en, er at de alle er "dissæinvarehus". Europris, Bohus, Kid, LIDL .... og muligens alle de 9(?) andre som er under oppbygging, ser ut til å dissæinkonkurrere. Om vi lager vei (og ødelegger gamle Tune kommune HELT) gjennom Greåkerdalen, vil nok varehusklæddæne på Tunejordet tape konkurransen. Greier Rolvsøyjordet å samarbeide med veier, parkeringsplasser, cafeer, VINMONOPOL, post og feks leger, tannleger og annen sosial infrastruktur, så ligger Tunejordet like dårlig an som Grålumjordet. Desverre, eller kanskje heldigvis, jeg synes ikke trafikk er det morroeste her i verden jeg. NEMMELI.

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates