Friday, January 12, 2007

Mobbing av AkpValla. Die Dame mit der Peitsche .

Vyrde Lesar.

I mener AP : "at pleie- og omsorgstjenester er kommunale oppgaver". Uten at de vil si hvorfor.

Da er det betryggende at 80% av de kontrollerte kommunale vannverk står til stryk. Vannverkene mangler en god ledelse. Akkurat som andre kommunalt drevne institusjoner ?

God ledelse har man vistnok innen fagforeningen, skrik, trusler, mobbing og gåbakryggen er vistnok vanlig for de som ikke er pusekatter.

Det sies at enkelte ledere i Sarpsborg også er oppdratt i denne skrikekulturen, så da er det neppe bare tull de folkevalgte kommer med, når de påstår at arbeidet i kommunestyresalen er ubehagelig, vanskelig og merkelig. Pisk eller kølle! Et fett ?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates