Friday, February 23, 2007

Fjærnsyn

Vyrde Lesar.


Jeg er langt fra derfor er det litt usystematisk. Jeg venter på SA og den kollektive hukommelse.



Litt om Fjærnsynssamfunnet.





Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates