Wednesday, February 21, 2007

Valla, og noen dyr som er likere enn andre.

Vyrde Lesar.

I endret SA tittelen fra "på ferie". Så hva er sannheten ?

Er hun på ferie eller rehabilitering ? Er hun på et av den norske regjerings godkjente rehabilteringsinstitusjoner ? Sikkert solgården.

En Overlege i Bergen skriver :

«I BT 13.02 opplyser Bergen kommune offisielt at kommunalråd Lisbeth Iversens datter i USA skal gjennomgå medisinske undersøkelser. At moren i den sammenheng gjerne vil være i datterens nærhet, er forståelig. Men sykmelding? Etter gjeldende lovgivning har man, med unntak av særbestemmelsene for nødvendig tilstedeværelse ved barns sykdom, som ikke er anvendelige her, rett til sykmelding ved egen sykdom, men ikke for f.eks. å ta seg av syke pårørende. Når slike omsorgsbehov melder seg, må man ta fri på egen bekostning eller bruke av sin ferietid, hvis man da ikke har en sjenerøs arbeidsgiver som gir lønnet velferdspermisjon. I alle fall gjelder dette for menigmann.

Lisbeth Iversens eventuelle sykdom er selvfølgelig hennes privatsak. Men når det oppstår spørsmål om kreativt sykmeldingsbruk, for ikke å bruke ordet trygdemisbruk, på topplan i kommuneadministrasjonen, er dette en sak av offentlig interesse.

Det kan også være grunn til å minne om at det normalt ikke er tillatt å reise utenlands når man er sykmeldt. En snarlig redegjørelse fra Iversens foresatte i kommunen om dette spesielle, planlagte langtidsfravær må derfor forventes. For øvrig kunne det jo også ha sin interesse å få opplyst hvilken lege som eventuelt har utferdiget den angivelige sykmeldingen. Vedkommende kan i tiden fremover vente seg stor søkning fra pasienter med tilsvarende behov».

Roger Larsen
Jutulveien 46
1709 Sarpsborg

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates