Monday, March 05, 2007

ARBEIDERpartiet ?

Vyrde Lesar.

I skal kommunen gi bort Stadionområdet inklusive Valaskjold Gård, gartneri og området helt ned til rundkjøringen i Vestengdalen helt gratis til byens steinrike boligspekulanter. Her kan det komme leiligheter på festet tomt, men alle som tenker på å kjøpe seg leilighet, hytte, bikkje eller hus på festet tomt : SKYGG UNNA !!! Det er i dag veldig usikkert hva festet tomt betyr, unntatt at småkårsfolket blir flådd !! Rettssaker står i KØ !!

For ca 10 år siden, og her støtter jeg meg på den kollektive hukommelse, vedtok Idrettsrådet at sarpsborg stadion skulle være et FLERBRUKSANLEGG, Ny tribune ble bygget og det ble gjort plass til 8 løpebaner. Dette er fjernet i det nye forslaget, da det ser ut til at løpebaner vil ta for mye plass og uten løpebaner får boligspekulantene plass til mange flere luxusleiligheter. I idrettsrådet er Spartaalliansen samlet om en slik løsning og den består av 15 lag. Her er forøvrig Ordførerens og Rådmannens reisefølge på fotballtur til Ålesund : Sparta-formann Lars Malmberg, daglig leder Tor-Ivar Pettersen, styremedlem Arne Hæhre, styremedlem og anleggsansvarlig i Sparta, Øivind Skjelle. Nå venter Ordføreren (gjør ALLE byens politikere det ?) på en FORMELL henvendelse fra Sparta. Slik at Stadion-prosjektet kan få en FORMELL politisk behandling. Hva har den uformelle bestått av og hva ble sagt i Ålesund er det ikke mange som vet.

Når Ordføreren hisser seg opp over at en Frp politiker selger historiske gjenstander og vil koble inn kommuneadvokaten, så hadde det vært morro om kommuneadvokaten tittet på disse sakene. Advokaten kunne starte med dette begrepet : habilitet !

Nå vet ikke jeg OM politikerne har fått noen "formell" henvendelse, men det sies at Sparta og Planbo har inngått en intensjonsavtale om utbygging av stadionområdet. Det er forøvrig mange med sterk interesse for fotball som posisjonerer seg innen eiendom om dagen, og akkurat nå, rett før boligboblen sprekker er det store penger i eiendom. SOBBL/Betong(jeg orker ikke å skrive resten av navnet) sitt nye anlegg på Fritznerbakken kan man her bruke som eksempel. Om mine beregninger og antagelser er rett, vil Byggekostnadene ligge på rundt 20000 pr m2, og salgssummen ligge på rundt 30000/35000 ifølge SA. Det er markedet som bestemmer egentlig. Unntatt på Stadion da, for der skal alså kommunen gi bort ei tomt med en verdi på mellom 300 og 500 millioner GRATIS til boligspekulanter. Det er viktig å merke seg at disse bedriftene som skal overta fellesskapets midler GRATIS, i dag har en verdi på over 2,5 milliarder. Da er det noe annet med småkårsfolket i Sarpsborg-bygg-om-til-villa-kommune !! Sarpsborg Arbeiderparti skal alså gi bort verdier for nærmere en halv milliard. Det må ha vært litt av en tur til Ålesund !

Jeg vil forøvrig påta meg den tunge forpliktelse å overta området rundt gamle Kirkegata skole helt gratis. Tenk hva kommunen vil spare på å kvitte seg med en slik gammel skole helt gratis da dere. Så vil jeg selge området på det åpne marked, og penga vil jeg dele ut til distriktets frivillige foreninger som satser på barn og unge. Og feire det med en pølse og en Solo.

Adressa mi har kommunen, jeg betaler jo boligskatt, mens andre får milliardverdier gratis. ARBEIDERpartiet ?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates