Friday, March 30, 2007

Bunkersen.

Vyrde lesar.

Steinar Opstads (www.steinaropstad.net) blidmagede kritikk av en surmaget kritikk på et nivå som ikke har format, er av format og muligens kritikk av undertegnede. Det er spennende lesing, men det var da ikke turen til Ålesund som var det viktigste Herr Opstad. Det viktigste var at Stadionområdets verdier, fellesskapets verdier, ble tatt vare på på en ryddig måte. Av ALLE våre folkevalgte. Kritikken kan ha rammet Rådmannen og Ordføreren urettferdig, men det er de som har frontet Stadion-saken (og de fleste andre eiendomssaker) i SA. Og det er disse Oppstad forsvarer, iniativrike menn med visjoner. Det er ikke nok med visjoner Herr Opstad, et nogenlunde edrulig forhold til lover og regler bør også være tilstede. Uttrykket "L'etat se moi" (som lokalt oversatt betyr noe sånnt som : Loven bor på Moa), er gått ut på dato.

Det er derfor viktig å slå fast, Herr Opstad, at et elektron er en elemntærpartikker med negativ (surmaget?) ladning. Men selv om partikkelen er negativ, så er den like viktig for det. Vi skal ikke her fordype oss i Universenes fødsler, eller materiens innerste egenskaper, (noe som KUNNE vært interessant nå når vi nærmer oss påske, et metafysiskt høydepunkt), men slå fast at prosessen rundt Stadionområdet ser nå ut til å ha blitt styrt inn på riktig spor av Rådmann Evensen. Det er bra og takk for det, hurra! Som rådmannen sier : "samtidig som vi i henhold til EØS-reglementet vil åpne for at hvem som helst kan være med på å utvikle området videre." En null og fjør i hatten til Rådmannen. Mor, jeg ser solen !

Jeg har for øvrig sakset fra hjemmesiden til Grand Forks (www.grandforksgov.com) vår vennskapsby i Amerika: "Mayor Brown welcomed the Norwegian delegation from Sarpsborg, Norway: Mayor Jan O. Engsmyr, City Administrator Einar Evenson, Lars Noreng from the Sarpsborg paper, and honorary Grand Forks citizen Steinar Opstad from Sarpsborg, Norway."

Da kan vi slå fast at det er flere visjonære menn som reiser. Og det har jeg selvsagt ingenting i mot, hverken visjoner eller reiser.

Jeg i slett lune Morgenblad ....

Roger Larsen

Bunkersen på Tindlundfjellet. Her en solfyllt vårdag, med en hel skoleklasse på besøk. Men historien bak, vet jeg lite om. Det må ha vært brakker her, soldater og våpen. Hvor ? Hva og hvordan ?

Inne i bunkersen.

Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates