Friday, March 09, 2007

De som hatet frihet.

Vyrde Lesar.

I var det kaotisk på 8. mars. Mens på Torget der AP-LO arrangerte sitt arrangement var det vistnok knapt folk tilstede. I utakt med virkligheten noen ?

De som elsker Israel,
skal ei i Toget gå.
Og de som liker Yssen,
må i skammekroken stå.
For vi i AP-LO,
på barrikaden står,
vi står der for å sperre for,
ideer ulik vår !!

For vi er ikke pusekatter,
vi er gjort av jern.
For oss er ord som frihet
og sannhet, ganske fjern.
Og de som ikke skjønner.
at her, i vårres hus,
her knekkes andres meninger,
som noen knekte lus.
De kan bare pelle,
seg bort og vekk herfra,
som Yssen måtte gjøre,
med sine meninga.

Ingen rot i virkelighet,
og det er bare sprøyt,
at vårres kjære Valla,
kjeftet villt og brølte høyt.
For vi er ikke pusekatter,
vi står sammen mot en støyt.
Og vi bærer vårres faner,
rødt og stolt og høyt ?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates