Wednesday, March 28, 2007

Her skal den nye E6 brøle.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg planlegger man å rasere Matstova for å lage "Kulturscene og Bibliotek". Hvorfor ikke legge dem til EPA-bygget, Kirkegata skole, eller i hvertfall Østre bydel. Legges de på Tørje (med butikkær i første) så dør Sarpsborg som gågateby. Pengær har vi : 500 mill for stadiontomta!

Her, tvers over denne fotballøkka vil byens politikere føre en giftelv. Greåkerdalen og Opstaddalen vil bli liggende som en giftpøl om de fører E6mine gjennom her. Men noen er vel kammerater med hotellmilliardæren på Jordet, bukkarten, så da driter man vel i de som bor i greåkerdalen fra før etter prinsippet : Det (host, host, kols) går seg til ?

Som de sier på denne plakaten på Moa. Det er ikke mye ubebygd igjen, så stien snirkler seg mellom xtremforteddede områder.
Slike gjerdesteiner var det mye av før her i distriktet. Stenhøggærærbe.
Stien er tilrettelagt for de med dårlige ben. Bra Bærjærn !! (og resta av gjengen).


Roger Larsen
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates