Tuesday, March 27, 2007

Livsfarlig museum.

Vyrde Lesar.

I år som i fjor er det forbundet med livsfare å bevege seg nærme husene på Borregaardsyssel museum. Dette er fra nordveggen på Snekkenesbygningen.
Roger Larsen
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates