Monday, March 12, 2007

Nikkedukker og Knehøner

Vyrde Lesar.

I skal det snart lyde høit og vakkert.


Hva med disse ? Så de ingenting ? Sa de ingenting ? Hørte de ingenting ?

1. nestleder - Roar Flåthen.
2. nestleder - Geir Mosti.
Hovedkasserer - Bente N. Halvorsen.
1. sekretær - Ellen Stensrud.
LO-sekretær - Tor-Arne Solbakken.
LO-sekretær - Rita Lekang.
LO-sekretær - Trine Lise Sundnes.


Ingenting de ville se,
og ingenting de ville høre,
nå vil de stillhetsteppe bre,
over AP-LO røret.
Men kan man bare late som,
de ikke så hun satt og gråt ?
Gråt hun stille ? Helt alene ?
Er styrets hender blodig eller rene ?

Skulle ikke andre tatt,
styring over LO's ratt ?
Og sagt : Her mobbes ikke !!!
Det et motto er, vi ei kan rikke !!
Lyttet etter, tatt seg tid,
stoppet denne triste strid?
Men de snudde ryggen til!
Nå skal de fortsatt sitte der å nikke ?
Er det virklig det vi vil ?
Eller vil vi dette ikke ?

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates