Wednesday, April 25, 2007

Alle barn er like ... nesten

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal fylla innta idrettsarenaene. En ghinnthånnhikk takk og et mål !!

Ellers så er alle barn like. de vil leke, hoppe og sprette.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates