Saturday, April 14, 2007

Apekattbrosjyre og "planer".

Vyrde Lesar.

I har kommunen lagd en xtremt domm brosjyre. det kunne likegodt stått - politikere (istedet for Lande skole) lønn : ........ . Herregud for noen suppehuer !!

I kommuneplanens arealdel 2007-2020 kan vi lese at xtremfortettinga skal fortsette i Sarpsborg.

Festningsbetongbrunostbunkerkvartalstankskipene skal råde byen. De små og pittoreske hager og hus skal knuses og det skal satses på utbyggingsbehov, jordvern og langsiktig konsentrert byutvikling, eller xtremfortetting som det EGENTLIG heter. Det fordi det er det mest areal- og transportøkonomiske. Estetikk, folks følelse av identitare, barn og unges oppvekstsvilkår, løkker, skogteiger og kos og moro skal vike for biler, asfalt og betong. Planen starter bra, med å slå fast at Sarpsborg kommune skal være en foregangskommune når det gjelder oppvekstvilkår for barn og unge, men så politikerkakles det ikke mer om det. Barn og unge nevnes ikke mer, for barn og unge kommer langt etter viktige ting som 4felts brølende motorvei gjennom Greåker og Opstaddalen (om denne kommer er det fullbyrdet, søndre del av Tune Kommune er blitt en brølende trafikkmaskin !!), langt etter xtremfortetting og Stadioner med 1000vis av boliger. Gress, trær og pippiper skal jages vekk fra boligområder og den store Støy skal råde. Det er trist, trist, trist.

Men det er rart gett, i vedlegget "Estetiske retningslinjer ... osv" er det bare bilder av småhus og trær, løkker og jorder, eneboliger omkranset av Natur (men noen steder MÅ man ha stått på en stige for å ikke få med xsosen og trafikken), er man ikke stolt av betongbyen, er man ikke stolt av betongveggene i sentrum, er man ikke stolt av boligfestningene og av bakgårder av betong og asfalt? Det som har særpreget xtremfortettingen i Sarpsborg de siste årene, er TOTALT utelatt. Hvorfor det da, er det for stygt ?

Ellers så vil jeg oppforder Fredriksborg Spaser- og Selskapsklubb til å offentliggjøre sine turkart, gjerne med kommentarer og bilder. Hvorfor ikke legge de ut på internett sånn at flere kan få glede av å spasere i deres fotefar !

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates