Sunday, April 08, 2007

Barn og ungdom ofres. Ja, og jorda da ...

Vyrde Lesar.

I (en bra by å vokse opp i for barn og unge) ofrer man barna på alteret til den 4felts motorveien som skal ødelegge siste rest av søndre det av Tune kommune. Bare for at trafikken skal komme fram fort til Arbeiderpartiets Jorde på Grålum.

FN har talt og om våre politikere tror på FNs klimarapport må de handle nå.

1. Gratis busser og tog slik at folk reiser kollektivt.
2. Stans utbygging av veier der det ikke bor folk, det er det folk bor det trengs effektive trafikkløsninger.
3. Stans RYGGE utbyggingen, INGENTING forurenser mer enn fly.
4. Landbruket må effektiviseres da metangassen er den værste av alle klimagasser. Store (og økonomiske - vi kan ikke lenger kaste bort penger på hobbybruk når verden går til helvete) bruk gjør det lettere å samle inn gasser.
5. Innfør kvoter på kjøtt. Kraftfor er baaaaaad for jorda.
6. Forby svippturer til Berlin ol. med fly.
7. Butikker må ligge i gåavstand til blokker ol.
8. Steng Sarpebra og Sannesundbrua for alt annet enn kollektivtrafikk i rushtidene.
9. Forby shoppe, shoppe, shoppe - dvs stans importen av dritt fra Kina.
10. Subsidier Frelesarmeen slik at de pånytt kan åpne bruktbutikk i Sentrum. I dag er det vel nesten kun FRP som driver med resirkulering av bruktvarer i sentrum.
11. Stans melkeproduksjonen i grisgrendte strøk, mat SKAL produseres der folk bor.
12. Slutt å importere appelsiner.
13. Legg store skatter på matsløsing, høyere søppelavgift (pr. kilo)
14. Bygg gasskraftvert.
15. Bygg atomkraftverk.
15. Stans masseturismen ved å forby den.
16. Fjern ALLE avgifter på elektriske biler.
17. Forby disel og bensindrevne biler.
18. Forby feriereiser med fly.
19. Plant trær overalt.
20. For vi mener vel alvor når vi snakker om å REDDE VERDEN ?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates