Thursday, April 05, 2007

Surrehuer og isbrestriper

Vyrde Lesar.

I mener enkelte surrehuer at Morderer skal få anerkjennelse for å tilstå etter å ha blitt tatt inn til avhør etter et tips. Ofrene derimot, mener sikkert surrehuet, er det ikke så nøye med.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates