Wednesday, May 09, 2007

Bare kjærringer å sånn (2)

Vyrde Lesar.

I begynner denne blekka (og andre) med fjærnsyn. Når kommer NRK med avis montro ?

Det nærmer seg valg og lesernes egen spalte SA-blekka overoppfylles av partipamptyting. Linda Iren Karlsen, varaordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti, er ute prekær om Frp (koden ?). Hun har stemt mot et forslag fra Frp for å ta rotta på koden og fordi Frpforslagets innhold er en selvfølge. Hun og Arbeiderpartiet mener at Sarpsborg kommune alltid har tatt, tar og alltid vil ta vare på de ansattes arbeidsvilkår. Bra tøte, men hvor er handlingen?

Arbeiderpartiet i Sarpsborg har hatt styringa med kommunen siden krigens dager og har i dag det totale flertall i kommunen. De har mange (ikke menn !!!!!) på 2 og 9 og 11 og 19,7% stilling (bare kjærringær å sånn, som det sikkert heter i Arbeiderpartiet, og de regnes kanskje ikke som "ekte" ansatte ?), disse konkurrerer om ekstravakter via SMS og har alså det Arbeiderpartiets varaordfører kaller gode arbeidsforhold. Ja, ja ... arbeidsvilkår kan være så mangt, det skal bli mer penger til frikjøp av politikere nå, de har vist for liten stillingsprosent !

Elles så står det bra til. Gjedda leker og det er snart søttendes med Studentluelufting. Det er kanskje mer som bør luftes. I SA-blekka harselerer man over fundamentalistene i Kristent Samlingsparti. De har fulgt loven, lest sin platon Platon, og satt opp normale mennesker på lista si. Og det er lovlig det. Det som er litt merkelig er at SA-blekka mener at "det kanskje hadde vært bedre å konsentrere seg om menighetsarbeid enn politikken". Skomaker bli ved din lest ! Gjelder dette fagforeninger også montro : At de som kommer fra fagforeninger bør konsentrere seg om fagforeningsarbeidet og ikke politikken ? Det står vistnok ikke så mange bak Kristent Samlingsparti sier SA-blekka, og der har de en klar likhet med LO sine representanter. Som LO-medlem og (tidligere) tillitsvalgt vet jeg at valg i fagforeninger ikke akkurat trigger medlemsmassen. Ofte er det de samme som går igjen år, etter år etter år, og om de som VIL er de beste, ja det kan man jo diskutere på bAKPrommene .. Som vi vet sitter LO og styrer i Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiet kaster ut jentene i StatoilHydro styret og setter inn LO-ledere, kællær!! Da er vi tilbake til starten : de er jo bare kjærringer å sånn ....

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates