Thursday, May 10, 2007

Bompenger, bompenger, bompenger.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har "noen" fått beskjed fra Rådhuset (de med bakgrunn i fagbevegelsen ? og derfor bør holde seg utenfor politikken akkurat som kristne) at nå MÅ de kjøre en kampsnje for bompenger, bompenger, bompenger. Og det gjør de selvsagt. Hopp !!

I kurlandskoogen ligger disse hellene. De ligger alle oppe på en stein, og de er menneskeskapt. Vet noen hvem, hva og hvorfor ?


På denne er det borremerker, men de er vanskelige å se.Roger Larsen
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates