Tuesday, May 22, 2007

Kuruka, og GerdLiv (uten sammenligning forøvrig)

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi fått ny kultursjef. Hun har sunget i barnekor og vet alså INGENTING om kultur. Hun har ikke lest kulturmeldingene, hun kjenner ikke kunstnermiljøene, hun vet ingenting om bibliotek, ingenting om kulturhus, ingenting om museumsvesenet ... ja, ja, hun er nok et greit alibi for kommunepampan (og så står hun på Senterpartiets liste på fylkestingsvalget, på fjerdeplass og kommer ikke med ... så da er det jo kjekt med en kultursjefsstilling å lene seg på).

Gerd Liv Valla arbeider med å skrive bok. Men hun er jo sykemeldt. LO lar alså en ansatt Xleder fortsette hetsen av en underordnet uten å gripe inn. Og trygdevesenet lar en sykemeldt jobbe. De tar jo drosjesjåfører som jobber når de er sykemeldte, men alså ikke en detronisert LO-leder. Noen dyr er likere enn andre ! Valla dikterte (jobbet ikke) kun 15min pr dag (og her er grunnen til at de 15minuttene presiseres så sterkt :

"Kontrovers
De siste dagers brudulje om skattebetaler Brundtlands ligning går på at han som forfatter har godtgjort overfor Oslo ligningskontor at han har brukt mindre enn 300 timer på arbeidet med boken «Gift med Gro». Bok-inntekt regnes normalt som næringsinntekt. Dermed skal inntekten deles i ligningen, slik at en del skattlegges som arbeidsinntekt (høy skatt og en del som kapitalinntekt (lav skatt). Ved å godtgjøre at han brukte mindre enn 300 timer, slapp Brundtland unna delingen og fikk 28 prosent kapitalskatt på bok-inntekten.
Boka om å være gift med Gro som Arne Olav skrev i fjor brakte inntekten hans opp i seks millioner. Av dette skulle han sittet igjen med 3,5 millioner netto. Ved å innrømme at han skrev boka på under 300 timer, fikk han redusert skatten med en halv million. «Gift med Gro» inneholder rundt 88 000 ord. Arne Olav må ha skrevet cirka 294 ord i timen, eller ett ord hvert 12. sekund, for å rekke jobben."

Drosjesåfører jobber jo mens de sitter, og selv om de jobber 16timer i døgnet, så er visst det de 16 timene de har fri. De 8 andre er de trygda, sykemeldt eller på sossen ? Merkelig ressonnement !

Send henne "kamerat Napoleon" - Animal farm ...

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates