Wednesday, May 02, 2007

Må sjekke noe, kommer sikkert tilbake.

Vyrde Lesar.

FAREDAGER.

Faredag (eller flyttedag) var den dagen da en tjener eller en som leide jord eller husvære kunne eller måtte flytte etter oppsigelse fra en av partene. I regelen var tidspunktet april og oktober med lokale variasjoner, både i byer og på landet. Vanligste faredager var 14. april (sommerdag) og 14. oktober (vinterdag).

Oppsigelsestiden har vanlig vært om lag tre måneder. Husmenn måtte oppsis innen 29. september (Mikkjelsmesse) for flytting på vårens faredag. 14. april ble ofte tatt som selvfølgelig opphør av tjenesteforhold og gårdsarbeide hvis ikke noe annet var avtalt.

Faredagsinstitusjonen var knyttet til sesong i arbeidslivet og dermed til arbeidskraftsbefor eiendomsbesitterne. Fram til 1854 var det plikt til å ta tjeneste for den store gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. Tilgang på arbeidskraft og lønn ble regulert i jordeiernes favør.

Opp imot vår tid foregikk festingen av tjenere dels ved markedspregete ordninger. 14. april skaffet f.eks. mange Bærumsbønder tjenestefolk (særlig kvinner) ved å beskue den ledige arbeidskraft på Strømsø torg i Drammen ("Jentemarken"), omtrent som kjøp av annet utstyr.

I vårt århundre kom det offentlige og private festekontorer, blant annet i Oslo. Tjenesteforhold, leieforhold og lignende er etter hvert blitt regulert ved lov. Men markedet eksisterer, og "faredager" er det hele året.
*******************
Vanskelighetene med å regulere arbeidsforholdene for hushjelpene hadde sannsynligvis sammenheng med det helt spesielle en-til-en forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at arbeidsplassen var hjemme hos arbeidsgiveren. Det kan nok hende at akkurat denne vanskeligheten ble forsterket av at forskjellige sett av lover som tok sikte på å bringe orden i arbeidsforholdet mellom husmor og hushjelp, hadde vært under arbeid og i nær et halv hundre år før de endelig ble vedtatt. Det var i perioden før loven kom at hushjelpyrket var mest utbredt, etter krigen var antallet hushjelper i sterk tilbakegang. Så lenge loven virket var det heller ikke noen tredjepart som kontrollerte at den ble overholdt slik det for eksempel skjedde i industrien. Husmoren løp med andre ord ingen risiko for påtale dersom den maksimale arbeidstida ble overskredet. Loven skulle gi støtet til at det ble utviklet normer som ville gjøre slutt på ti- og tolvtimersdagen. Kanskje viser de rettssosiologiske undersøkelsene at det ikke bare er lover som skaper normer. Også et langt fravær av lover og et halvt århundres ignoranse av et arbeidsområde kan ha skapt normer som var vanskelige å få bukt med.
**************************************


Alle skal med (og alt skal med) så griske (det er han som leide ut Strotingsleiligheten sin ?), men det han glemte å si var : OG DET SKAL BETALES AV FOLK SOM BOR TRANGT OG STØYENDE I SENTRALE STRØK !!!

I flyr fålk ræva ta seg for en "gratis" skritteller. Jeg så folk fra Høyre som sprang, men de aller, aller upperste holdt seg til utdeling av premier.

Jeg må sjekke noe. Har sjekka og det viste seg at datoen på 1.mai innlegget var 30.april. Jommen sa jeg smør, jeg må jo ærbe litt på første mai.

Det er ca 90000 år siden alle menneskers stamfar gikk rundt i Afrika. Og for ca 60000 år siden begynte en liten populasjon å vandre ut fra Afrika. Om de ble jaget, om de valgte det selv om det ble for trangt, om .. det vet vi ingenting om, men det er ikke SÅ lenge siden. De første som kom hit (etter siste istid - i Vargegrotten i finland har man funnet spor etter "mennesker" fra før siste istid. ) kom for ca 10000 år siden, og har blitt her siden da. Istider kommer og går. Nå kom SA slengende sånn etter Aftenposten og DN og jeg mista tråden.

Men her er isbrestenene, de har blitt slipt og slept når de lå under isbreen som lå over Østfold.Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates