Sunday, June 17, 2007

Blomsterbettong

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg gikk det ente så ille bra, men HADDE VI BARÆ HATT EN KJEMPESTADION!


No comments:

Post a Comment

Amazon Associates