Monday, June 25, 2007

Et slit ..

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg har vi fått NORGESMESTERE. En hel haug, minst 30-40 støkker. Hurra !!

Ellers så nærmer det seg valget, skoleferien har begynt og høna sover. Jeg er litt sliten og lei av Tinnitussproblemer. Puhhhhh !! Jeg har tilogmed problemer med å gå i skauen. At det skulle bli sånn hadde jeg aldri regnet med, det er et slit, men ikke uoverkommelig.

Nå får jeg vel snart bud på kåken (jeg satte sommerferien som frist), og følk regner vel på det et eller annet sted. Men vi må bo i nærheten av skauen, ikke på festetomt, stille (men det kan gjerne være gammelt bare taket ikke lekker), det må være trær og mulighet til privatliv. Maurtuer er det kommunen som er for, ikke jeg.

Nå håper jeg at treningen for trygdede, arbeidsledige og andre uheldige kommer i gang snart.

:-)roger

PS ; Fra Norsk Landbruk (tidsskriftet)

- Målet er at vi skal ha ei timebetaling for arbeidet med villsauen som er på linje med ei vanleg industriarbeidarløn. Det seier Eivind Davik, ein av dei sju partshavarane i Fjørtoft beitelag. Han trur det vil vere mogleg på sikt å få ei brukbar avkasting sett i høve til timebruken.

Leiaren i Fjørtoft beitelag, Odd Einar Fjørtoft, er ikkje fullt så optimistisk når det gjeld timebetalinga, men framhevar at ein god del av arbeidet med tilsyn skjer i samband med at ein likevel går tur i området. Han ser også ein stor verdi i det sosiale fellesskapet som samarbeidet om villsauen har ført med seg.

**********************
ja, ja ....

nei, nei, nei :

Foreldre som bortfører barn til utlandet får tusenvis av kroner i barnetrygd og bidrag.

--------------------------------------------------------------------------------

Av Hege Moe Eriksenog Sigmund Haugedal
Publisert i dag 07:11
Selv om slik bortføring er straffbart, åpner norske regler for at barnebortførere kan leve godt på trygd og bidrag i utlandet.

Får 4000 i måneden
Tommy Moholm opplevde marerittet da moren til sønnene sine ble bortført til for to år siden. Moren til barna måtte ty til drastiske midler da Moholm fikk foreldreretten, og bortførte barna til Slovakia.

Siden den gang har eks-kona har hun vært siktet for barnebortføring, og vært etterlyst gjennom Interpol.

Selv om slik bortføring er forbudt etter norsk lov, mottar likevel den siktede eks-kona rundt 4000 kroner i måneden i trygd og bidrag, da hovedprinsippet i norske regler er at pengene følger barnet.

- Staten finansierer kidnapping
Faren til barna, Tommy Hoholm, er meget skuffet over måten staten har reagert i denne saken.

- Den norske staten er på denne måten med på å finansiere kidnappingen av barna mine, sier Hoholm.

Hoholm mener det er ingen tvil om at pengene som eks-kona mottar er med på å holde ungene i Slovakia.

2 comments:

  1. Mange utenlandske foreldre sliter med problemet at de er tvunget til å leve i Norge i åresvis etter å ha fått barn sammen med en nordmann.

    Nordmannen i parforholdet stikker av rett som det er, selv om dette er vanskelig å tro, og nordmannen som stikker av er i slike tilfeller vanligvis bedre istand til å skaffe seg foreldrerettigheter av norske myndigheter, enn motparten er til å sikre seg sine rettigheter i forhold til barnet. Og den som har tenkt å stikke av, er også kanskje bedre forberedt til å sikre seg sine rettigheter. Og som det fremkommer av den siterte artikkelen, "delt foreldreansvar" betyr egentligh "delt foreldreansvar i Norge". Hvis du er den norske partneren, er altså "delt foreldreansvar" en god del greiere og gunstigere enn kidnapping.

    I pressedekning av bortforing av barn fra Norge, savner jeg at noen norsk journalist eller ekspert noen gang har innsett at det også kan gå motsatt vei. Kanskje det er bare journalistisk lattskap og ikke fordømmer, men ingen prøver f.eks. å telle opp barn som utlendinger mener er bortført til Norge, eller holdt igjen i Norge uten begge foreldres samtykke. Det virker nesten underforstått at et barn som kunne ha vært i Norge, men som befinner seg et annet sted i verden sammen med en utenlandsk foreldre, lider urett.

    ReplyDelete
  2. Du har rett i at vi Nordmenn er sjåvinister og delt foreldreansvar ser ut til å bety "delt foreldreansvar i norge". tanken har streifet meg tidligere også, men takk for at du fikk meg til å tenke pånytt.

    ReplyDelete

Amazon Associates