Tuesday, July 31, 2007

Alkoholpolitikk o.a.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg var dette vanlig. Så fant de på å gi AOF penger (burde ikke politiet fått mer ?).

De RødGrønne Rådhuskameratene påstår at alt går i dass om Opposisjonens alkoholpolitikk vedtaes. (Lett å få og lett å miste?) De RødGrønne, med Ordføreren i spissen, forsvarer alså den bestående "velykkede" alkoholpolitikken som fikk et fire siders oppslag i ViMenn (Gørr, blod, spy og slagsmål) og som SAblekka ukentlig bringer inn i Cognakkstua. Knuste tryner, nedslåtte tenåringer, utslåtte tenner, full fart på legevakta (spør de som bor i Tårnhuset) og fester utenfor kontroll, er helgas høydepunkter. Men ruspolitikk er mer enn ølservering. Det er AKAN på arbeidsplassen, det er rusforbyggende arbeid, det er plasser til avvenning og det er metadon. Det er i hjemmene de fleste rusovergrep skjer. Etter VI Menn reportasjen skrev SAblekka følgende : "Vi synes derfor ordføreren og rådmannen bør bekymre seg mer for volden og tilløpet til gjengdannelser i byen vår enn for reportasjen i Vi Menn. I stedet for å true med å bryte samarbeidet med politiet, bør de intensivere det". Og det har de sikkert gjort?

De RødGrønne Rådhuskameratene er også bekymret for privatisering innen helseogomsorg. De er i mot. Jeg må derfor stille spørsmålet pånytt : Søppeltømmingen i Sarpsborg drives av private. Er De RødGrønne Rådhuskameratene fornøyd eller er de ikke fornøyd med de private som driver denne tjenesten? Søppelfyllinga i Gatedalen er drevet av de RødGrønne Rådhuskameratene, der er, ifølge kommunens egne sider, åpningstiden mellom klokka 07:00 til 15:00 (ja de STENGER KLOKKA 1500!!). Er kommunens innbyggere fornøyd med åpningstiden ? Om kommunens fagforeninger er fornøyd er jo helt sikkert, MEN DET ER VEL IKKE DERFOR VI HAR EN KOMMUNEADMINISTRASJON?

Hva er så forskjellen på privatisering av renholdstjenesten og helseogomsorg? Jo, i helesogomsorg jobber det JENTER og de skal som kjent ikke drive for seg sjøl i Sarpsborg Kommune, men holde kjeft og være fornøyd med 4, 11 og 17,3% stilling. Det er sikkert billigere for kommunen å drive rovdrift på jentene våre, enn å sette deler av helseogomsorgstjenestene ut på anbud, og de som ville drevet private helseogomsorgstjenester (la de tusen blomster blomstre) er jo som kjent bare kjærringær å sånnt!

Rushtidsavgift, eller xtraskatt, skal innføres sier den RødGrønne regjering. Da blir det billigere midt på dagen ! (HÆ, HÆ, HÆ, HÆ trudde du på den !!!????) Neida, det skal bli dyrere å kjøre bil på den tiden folk kjører til jobb, i barnehage, kort sagt i den tiden folk MÅ kjøre bil. Mer penger til vei der det bor folk (HÆ, HÆ, HÆ, nei det går jo ikke an), det er i DISTRIKTENE veiene skal bygges og om tullingpartiene SV og SP får vilja si ER DET OGSÅ DER JERNBANESATSINGA SKAL FOREGÅ. Det er for øvrig samarbeidskameratene til Ordføreren jeg snakker om. Skal du stemme i år ?

CO2 utslippene øker. Borregaard tar klodens helse alvorlig og investerer i fjernvarmeanlegg. De RødGrønne Rådhuskameratene gjør det motsatte. De ødelegger de mest verdifulle skogsøkosystemene vi har. Mellom 50 og 60% av all karbon bundet i skog finnes i skogsjorden, 35% i myr. De RødGrønne raserer Langemyr og Haraldstadmyra. Det er kun et ord på en slik politikk : MILJØFORBRYTELSER. Og husk at et av partiene i den RødGrønne byregjering, Senterpartiet, går MOT nasjonalpark på Hvaler. Gjer vel ved valget : stem FOR miljøet. Se på hva de gjør, IKKE hva de sier... Og husk at det er naturskogen som er et effektivt lager for CO2, ikke kulturlandskapet.

Senterpartiet går for øvrig i mot at 16åringer skal få stemmerett. Dette er selvsagt fordi SP sine velgere ikke hører hjemme i denne aldersgrupppen og SP er redde for å miste sugrøret inn i statskassa (omtrenet alle oljeinntektene går som suppsidier til et lite mindretall av hobbybønder som har som oppgave å ha 15 sauer, 18 geiter eller 6 kyr (ikke samtidig). Hvis du lurer på hvorfor norske veier er dårlige, hvorfor norske skoler råtner på rot, hvorfor vi ikke har råd til verdens betse eldreomsorg : LOOK TO SENTERPARTIET. Det er deres lille velgerskare som sikker av med omtrent alt oljeoverskudd og koster oss mellom 20 og 30 milliarder på år (og dette er et forsiktig anslag - tar vi med kostnadene til infrastruktur, blir kostnadene astronomiske, mangedoblet). Senterpartiet er Sarpsborg Arbeiderpartie høytre hånd.

16åringer kan for øvrig velges inn i politiske utvalg med ansvar for kulturpolitikk og skolepolitikk. At de ble valset flate av Ordføreren i Valaskjoldsaken, er jo en annen sak, men noe for førstegangsvelgerne å tenke på. Det er trist at i en tid hvor de fleste ungdommer tror at Pol Pot kan røykes og at Khmer Rouge er en maskara, valser kommunen over de som er politisk engasjert (selvstyrt ungdomshus ? NEEEEIIIII !!!!!!!) på en slik måte at de trekker seg ut av politikken. Men det er vel en måte for den politiske middelmådighet å fjerne brysomme konkurrenter på ? Hva vet vel valgkveget om det?

Man må huske på at da Einar Gerhardesen ble partisekretær i Ap, var stemmerettsalderen 25 år. Tiden forandrer seg. Ekte Sosialdemokrater er for felleskap, for å ta vare på hverandre og for å behandle folk med verdighet. Dagens samrøre av LOAP skjærer ekte sosialdemokrater i hjertet og vi må hoderystenbde se på at særinteressene, ikke fellesskapsinteressene, vinner terreng. AFP (fra utslittbelønning til generell alderspensjon), bondesuppsidier, fagforeningsoverstyring ... APLO har blitt en konservativ organisasjon som ikke skuer framover, men som skuer tilbake, på det som var og ønsker seg dit. Nye løsninger og nye tanker er uønsket. Hovedtillitsvalgt for nn hadde Frankrike som ideal. De sa ikke opp folk der sa han (det stemmer, men selv franskmenn mener at det nå har gått alfor langt). Da jeg påpekte at da ble heller ingen nye ansatt, skjønte han ikke problemstillingen. Det er for øvrig 400 000 (fire hundre tusen) unge franskmenn som jobber i LONDON i dag og det er 10-12 % arbeidsledighet i deGaulles rike.

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates