Friday, July 20, 2007

Innvandring og tungolje.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg trenger vi også Scene!

Et AP-utvalg la nylig fram forslag til tiltak i invandrings/integreringspolitikken. De viktigste elementene i forslaget fra utvalget gjelder integrering. Nye landsmenn må tilpasse seg norsk kultur og lære seg det norske språket. Hovedbudskapet er sterkere tvangsmidler. Vil de ikke integreres, så skal de! Nye landsmenn som stritter mot integrering kan risikere å miste kontantstøtten, få stoppet barnetrygden, få straffegebyr og stopp i sosialhjelpen. Da er det rart at SarpsborgOrdføreren er forundret over at opposisjonen sier nei til bosetting av flyktninger de kommende fire årene. Opposisjonen, som AP sentralt, vil satse på integrering. Varaordfører Tor Minge i Arbeiderpartiet, gikk inn for å bosette 24 flyktninger i 2004, mens rådmannen hadde anbefalt 40. Man mente muligens at de som allerede var her burde integreres bedre? En meget viktig del av integreringen skulle bli at andelen innvandrere ansatt i kommunen gjenspeilte andelen innvandrere bosatt i kommunen. 6,7% av befolkningen var av utenlandsk opprinnelse, og kommunen hadde rundt 3.480 ansatte. 200 av kommunens ansatte skal alså nå ha utenlandsk bakgrunn. Hvordan har det gått med dette storstilte og viktige tiltaket ? Er det forsterket integrering vår RødGrønne byregjering går i mot? Vil AP og SV og SP bare fylle på med nye innvandrere og så la humla suse? Den som mener at integrering er viktig, bør kanskje stemme på Opposisjonen ved kommende lokalvalg? Når vi nå er inne på valg, så summes det mye om Pensjonistpartiet om dagen. Til og med gamle partikamerater/venninner ser ut til å snu AP ryggen og vil stemme PP. De fikk kanskje nok da Arbeiderpartiet raserte aktivitetsavdelingen på Sarpsborg Sykehjem? Hvem vet ? Ungdommen jaget nok AP vekk da de veivalset de ned i Valaskjoldsaken.

Mange Østfoldinger har fått statsborgerskap og det har vært statsborgerseremoni i Moss. Nye landsmenn var da samlet, for i høytidelige former, markere sitt nye statsborgerskap. Det var dessverre få som møtte opp. Men integrering betyr mer enn å motta statsborgerskap, mer enn å kjenne til lover og regler og å kunne språket. Integrering betyr å delta i sammfunnet på en redelig og skvær måte. Det er gjør de fleste innvandrere. Men den store drosje, trygde, skatt og momssvindelen i Oslo som har blitt rullet opp de siste månedene, har avslørt at enkelte innvandrermiljøer viser en total mangel på forståelse av hvordan det norske samfunnet virker og henger sammen. Systematisk og villet svindel er ut til å være normen, ikke unntaket. De har støvsugd velferdsnorge. Vi vet også at Mattilsynet har store problemer med å stoppe innførselen av ulovlig kjøtt : "Til tross for sanksjonsmuligheter som tvangsmulkt og karantene fra driften i seks måneder, skremmes verken restauranter eller butikker fra det ulovlige kjøttet, og samtlige av butikkene som blir tatt, er drevet av innvandrere. Jeg mener miljøet må ta et oppgjør med seg selv", sier seksjonssjef Christoffer Nielsen i Mattilsynets distriktskontor i Oslo til avisen. Ja, ja, det skal ikke være lett!

Ellers så diskuteres klimapolitikk om dagen. Og det er bra. Borregaard vil snart ha investert en milliard i sine nye forbrenningsanlegg som kommer til å redusere forbruket av tungolje med førti tusen tonn. Den RødGrønne regjering skal kjøpe CO2kvoter i fattige land, men har problemer med å finne prosjekter som har en reell klimaeffekt. Statssekretær Henriette Westhrin i Miljøverndepartementet mener utsettelsen ikke får betydning for regjeringens klimapolitikk. "Så lenge kvotene vi kjøper får reell klimaeffekt, er det REVNENDE LIKEGYLDIG for meg om kvotene er på plass i 2009 eller 2010", sier Westhrin. Hører dere hva våre POLITIKERE sier Borregaard, det er visst ikke så farlig allikevel !!! Og om det virkelig var fare på ferde (har du brettet melkekartongen din?), så ville det eneste riktige være å stanse all utvinning og oljepumping i Nordsjøen. Bensinprisen ville nå astronomiske høyder verden over og unødvendig bilkjøringa ville stanse omtrent helt opp? Ja for det er vel viktigere å redde kloden enn å redde pensjonsutbetalingene til feite femtiåringer ? Eller tar jeg feil ? Er det de fattige i den tredje verden som skal betale ?

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates