Sunday, July 22, 2007

Kappitallista, Sandinista og Charlie don't surf.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er en kvinne dømt for trygdebedrageri (jeg har ikke giddet å lese artikkelen, men jeg tror det er slik). Samtidig hylles Stoltenberg, en tidligere AUF-leder. Stoltenberg var AUF leder mens AUF muligens hadde en litt ukonvensjonell måte å verve medlemmer på. Men det er jo forskjell på folk ? Nei, alle folk er like, mens noen er likere enn andre.

Den delvis statseide kobberkabelmonopolisten Telenor vil bryte ut av NIX samarbeidet og tjene enda mer pæng på min og din kabel. Her er hvordan KAPITALISTENE i GOOGLE tenker :
(de vil dele de!!!):

Open applications: consumers should be able to download and utilize any software applications, content, or services they desire;

Open devices: consumers should be able to utilize their handheld communications device with whatever wireless network they prefer;

Open services: third parties (resellers) should be able to acquire wireless services from a 700 MHz licensee on a wholesale basis, based on reasonably nondiscriminatory commercial terms; and

Open networks: third parties (like Internet service providers) should be able to interconnect at any technically feasible point in a 700 MHz licensee's wireless network.

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates