Monday, July 30, 2007

Opstad

Vyrde Lesar.

Vi var oppe i Opstad i går, luftgeværskyting i Sandgropa (vi har vår lille plass), og besøk på tingplassen. Her kan Märtha-Louise sikkert søke etter engler og andre spøkelser. Det er litt sært at de med blått blod ikke engang kan holde seg til bokstavene i Nasjonens eget alfabet. Denne ä-en eksisterer ikke. Glad at hu derre ikke er langt oppe i arvepyramiden, æsse !

De er den nye vinen. Og så viste det seg at den var sur .....

Roger Larsen.
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates