Sunday, July 15, 2007

Svimlend dimmensjoner og Rudskogen.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg fyller motorbrølene på Rudskogen skogen, og tilskuerne byens hoteller. I Fredrikstad er det OASE samling og Glommafestival. De kulturelle begivenheter står i kø. Men det er vel snart spikern i døra for Rudskogen, kloden brenner og alle monner drar. Miljørasering med motorbiler er passe og snart må man
a. legge ned
b. bruke strømbiler

ellers så :

Sarpsborg Arbeiderparti, ved Grete-Lise Ingerød, slår fast i SAblekka at eiendomsskatten går ut over vanlige folk. Det er alså den skatten Arbeiderpartiet selv har innført og til og med innført på hytta til bestefar. Sommerhytta han bygde av sjølbåren skrap-plank i Skjebergkilen og som nå skal xtrembeskattes da den i teorien er mye verdt. En hytte på en bergsnabb er fort verdt 2-3-4 millioner og det blir snart 14-21-28 tusen i xtra Arbeiderpartiskatt, pr år. Hørte jeg en bekymring for vanlige folk ? Hva mener man egentlig? Er man for eller mot eiendomsskatt i Sarpsborg Arbeiderparti? Er man for eller mot bompengeskatt på Særpebruæ ? Her er man også uenig med seg selv.

At Sarpsborg har mindre gjeld enn andre skyldes sikkert Arbeiderpartiet, men at de i tillegg også har mindre i inntekt skyldes Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Disse partienes hat mot sentrale strøk, gjør at Sarpsborg kommune (du og jeg) betaler uforholdsmessig mye for veier og småbruk i distriktene. Våre skattekroner blir stjålet og ført ut av kommunen av de selvsamme partiene som i dag styrer Sarpsborg kommune, noe Arbeiderpartiet vistnok har gjort det i 100 år. Det er her penga ligger, i registreringsskatt, bensinskatt, veiskatt, spritskatt, tobakksskatt, tippeoglottoskatt, sukkerskatt, momsskatt ... Lista kan dessverre lages utrooooolig lang. Arbeiderpartiet har alså i 100 år gått inn for at våre skatter ikke skal komme oss selv til gode, men føres UT AV KOMMUNEN. Og så skryter de av noen almisser vi har fått av den nåværende regjering som for øvrig brukte 50 millioner av våre (sarpingenes) skattepenger til å kjøpe seg dyre aksjer av Rike-Røkke. Og Rike-Røkke er rik av en grunn, han selger på topp og handler på bunn. Næringsministeren var for øvrig stolt av at han ikke trengte noen råd fra økonomer i denne aksjehandelen, men det har han fått etterpå. Og de er dessverre negative, eller positive, det kommer an på åssen man ser det. Slik står det i Dagens Næringsliv : "Andersens milliardgave til Røkke. Næringsminister Dag Terje Andersen ga igår fem milliarder kroner til Aker-eier Kjell Inge Røkke på vegne av norske skattebetalere." Av disse, 50 millioner, tusen skattekroner per person, er fra vårs i Sarpsborg.

Fru Ingerød slår tilslutt fast at ting kunne vært bedre (enerom på sykehjem?) og noe kunne vært gjort annerledes (asfaltert der veien går i oppløsning før man fornyet veien rundt rådhuset?), men de prøver å lære underveis, sier hun !!!!! Det sier et parti som har styrt i 100 ÅR! På den annen side så er Grete-Lise Ingerød ingen kæll. Hun tilhører det kjønn som er reservearbeidskraften i Sarpsborg Kommune. De som bare er kjærringer å sånn, med 4 eller 11 eller 17,3% stilling og som slåss om xtravakter (på SMS fra kommunen) for å holde hodet over vannet. 100 år med undertrykkelse! Hvorfor vi i LO er mer intrisert i lønna til jordebærplukkere enn disse jentene, er for meg alltid vært et spørsmål av enorme, nesten svimlende dimmensjoner. På den annen side så er det kanskje ikke Arbeiderpartiet som representerer arbeidsfolket i LO lenger, det er muligens SV og gamle AKPere.

Den RødGrønne regjering, kameratene til de som vil bygge "Kæll med pekk", med rHEISning, uten heis, nekter å skrive under på at funksjonshemmede har rett til å klage til FN dersom de føler seg diskriminert. Dermed har ikke norske funksjonshemmede samme rett til å klage til FN dersom de taper i rettssystemet, slik de har mange andre land. Generalsekretæren i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Jarl Ovesen, mener Norge svikter de funksjonshemmede, akkurat som politikerne i det RødGrønne Østlandsområdet. Jeg gidder ikke å dra den om at man har råd og tid til å bygge TAXFREE butikker på RYGGE flyplass, men driter i åssen de funksjonshemmede skal greie seg. Det får andre skrive om alså !!

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates