Friday, August 31, 2007

Skriubakken, SVeren med tusj ....

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg sier Skriubakken (SVeren med tusj) at slik vil samfunnet bli om opposisjonen vinner valget :

Vi vil få større forskjeller mellom fattig og rik, mellom de som har arbeid og de som ikke har, mellom de som er syke og de som er friske. Skolene vil få bevæpnede vakter, fengslene vil bli overfylte. Og i Irak og Afganistan vil amerikansk ungdom blø i hjel. (????????????)

Borgermesteren i Bergen.

Det hadde vært noe for Sarpsborg det !!!


Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates