Wednesday, September 12, 2007

Gratulerer Engsmyr og alle dere andre.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg burde man konsentrere seg om RØDgrønne pottitter.

Hurra! Hurra! Hurra!

Det er jubileum i år og flere av Greåkers store sønner feirer 50årsjubileum. Det var i sesongen 57/58 at Greåker fotballag spillte seg opp i hovedserien i norsk fotball og dette er en bragd det står respekt av. Dette var før fotballen ble ødelagt av spekulative "investeringer", spillerkjøp og spillerimport. Disse gutta kom fra gølve på SMV og andre arbeidsplasser, og stod for en ærerik tid i Greåkers og fotballens historie. De vil bli husket som de heltene de var, for alltid.

Spekulere kan man også gjøre om kommunevalget. Det har aldri vært så lav deltagelse ved et lokalvalg i Sarpsborg noen gang, allikevel snakker man om seierherrer og tapere. I dette valget er hele byens politiske elite og demokratiet de største taperne. Før, da Arbeiderpartiet var sosialdemokratisk, ikke en kapitalistelskende, makt- og korporativt orientert gruppe, som det har vært de siste årene, var HELE det politiske system viktig. Og selv om korporativismen har preget Norge etter siste verdenskrig, har man ikke før de siste årene inkludert boligspekulanter og aksjespekulanter i den korporative sfære. Landet skulle bygges, var mantraet, nå ser det ut til kommunen skal la seg utbytte av lettvintkapitalismen, spekulantene. Det er trist at Arbeiderpartiet har fjernet seg fra de sosialdemokratiske ideealer, og gjort knefall for vulgærkapitalismen.

På nasjonalt plan går nå de RødGrønne inn for at de ultrarike (rederne) skal slippe ALL skatt, dette fordi de vistnok skal beholde noen kontorer i Norge. Det var ikke rederne som seilte under krigen, det var sjømenn det, og etter krigen var det kremen av norsk ungdom som seilte inn milliardene (som rederne med Arbeiderpartivelsignelse gjemte bort i skatteparadiser). Mange av krigsseilerne gikk til grunne etter krigen og de fikk ikke engang bruke sine egne oppsparte midler, Nortrashipfondet, de kunne jo bruke de på kvinner, vin og sang.

Det var hjemmesitterne som vant valget. De viser sin likegyldighet og avsky ovenfor et politisk system som kun henvender seg til velgerne ved valg (er det fire år til ordføreren igjen skal vise seg på leserbrevsiden i SAkammeratblekka si?), resten av tiden driver de med (knis, knis) sitt politiske spill, sitt intrigemakeri og sine taburetter (og godt betalte styremøter).

Roger Larsen

PS : AD LYSLØYPA

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangveg, jf. trafikkreglene § 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående. Det er syklisten som har valgretten i forhold til hvor en vil ferdes. Andre kjørende, herunder andre bilister, kan ikke kreve at syklister skal fravike kjøring i veibanen.

1 comment:

  1. Jeg regner med at det ikke er fire år til en viss annen skal vise seg på SAs leserbrevside...

    ReplyDelete

Amazon Associates