Monday, September 17, 2007

SYKLER

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg som ligger i sentrale støk, trenger vi ikke lys. For om høsten er det jo mørt allikevæl.

Det skal sykles i lysløypa og det er greit det, etter loven. Lysløypa er en gangvei, bør tydelig skiltes som det og her sier tafikkloven følgende om sykling : sykling på en gangveg/fortau kun tillates ved liten gangtrafikk, og skal foregå på de gåendes premisser (og passering av de gående i tilnærmet gangfart, dvs 5 km i timen).

Det er sjelden det er liten gangtrafikk i lysløypa. Daglig brukes den av hundrevis av barnevognforeldre ute med ferskinger, spaserstokkpensjonister, rever, langlangrekkebarnehagebarn, lillaitrynetjoggere, elger, musikkiøraløpere, naturspaserere, stavgangvenner, rådyr, coolingskoleelever og endel som blir slept etter bikkjene sine fra det ene treet til det andre, for her er megetmyegodt å lukte på.

Man kan lett forby sykling i Lysløypa for det er vel opp til EIERNE av skogen å bestemme hvilken trafikk de ønsker der ? Syklister er forøvrig dreittsekker sett med statlige øyne. Drar man feks til det rike Danmark så er det EGNE sykkelveier adskilt fra Biltrafikk og fra de gående. Slik finnes ikke i Norge, så det er trist å bo i et fattig land. Og hva i bruker penga på? Opptil for et par år siden ble de blandt annet brukt på xport av ost, i dag brukes mye av de på å opprettholde militærbaser i distriktene og på en gammeldags og xtrem dyr primærnæring. Lurer DU virklig på hvorfor Rolvsøybruæ har forfallt tottal(les forrige setning)?

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangveg, jf. trafikkreglene § 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates