Wednesday, October 24, 2007

Langemyr skal raseres!!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg blir det ikke noe påleggsmonopol. Det får holde med avvismonopol. Men at kjøttforedlerne i det hele tatt kan tenke slik. All produksjon på ET sted. Tenk om det kommer en salamionelle, eller hva de nå heter disse basseluskene.

WWF - naturbevarerne - skriver : Fire norske naturtyper er i faresonen : Myrer, edelløvskog, kalksjøer(?) og havstrand. Det skal visst bygges lekeland på Storesand, og Langemyr bygges ned. Jeg planter edelløvskog hvert år (nå har jeg bjørk, hassel og eik og mangler : lind, alm, lønn, bøk og ask.) Og Langemyr skal raseres!!!

Jeg har lenge skrevet om fylleferjene med taxfreebutikker, det har ikke SA, men se her :

"Skjenkesjokk hos Color Line Color Line varsler oppvask etter at skjenkekontrollen påviste overskjenking og skjenking av mindreårige.

På fergen «Color Bohus» mellom Sandefjord og Strømstad ble folk skjenket så fulle at de måtte ha hjelp til å gå. Om bord i MS «Color Viking» var forholdene enda verre. Det viser en fersk rapport fra skjenkekontrollen, som har tatt forholdene på fergene nærmere i øyensyn på oppdrag fra Fylkesmannen. Det melder NRK Vestfold.

På «Color Viking» måtte en beruset mann legges i stabilt sideleie etter å ha drukket flere shots og drinker i baren på en overfart i oktober. Han havnet etterhvert på sykestuen. Der ble det også funnet en pose med kokain.

Rapporten beskriver videre en episode med en mindreårig jente som satt i baren og drakk alkohol sammen med sine foreldre."

Er dette noe de ikke visste fra før, disse fylleferjene har jo gått i åresvis, langs HELE kysten.

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates