Tuesday, October 09, 2007

Vedlikehold og Miljøtiltak.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg

Vedlikehold? Nei, det er Shell det!

Miljøtiltak? Nei, det er Afrikanerne det!

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates