Tuesday, November 13, 2007

KRIG

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg ville ikke dette ha vært plassert midt i byen blandt cafeer, kinoer, folk og fe. Men på Jordet med utsikt til E6.

Vi er i krig, og en av våre soldater er drept. Denne krigen har pågått lenge, i flere 10år. Mot våre tollmurer har Afganistan pøst inn heroin istedet for potitter og andre landbruksvarer. De har produsert det de fikk lov til å produsere og som ga barna mat i magen. Norsk landbrukspolitikk har vært fienden, ofrene har du sett på Plata i Oslo. Og politikerne toer sine hender.

Fra å være en stille krig (folk som dør av overdose skriker sjelden), har krigen eskalert. Krigsherrene har sett seg lei på et urettferdig handelssystem, og tatt andre leveringssystemer i bruk. De hårde våpen tar over i krigsteaterne. Og vi, tullinger som vi er, bruker ikke penger på å beskytte våre soldater med panserbiler (det får holde at de på Tinget har pansrede limosiner?), ikke med det ypperste av ypperste innen våpenteknologi (vi er som kjent et fattig land), ikke det beste av det beste av personlig panser, ja ikke engang et skikkelig legeteam har vi tatt oss råd til å etablere i Afganistan (vi er jo et fattig land). Vi er i krig, uten å gi våre soldater de verktøy de trenger. I sannhet et fattig land!

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates