Saturday, November 24, 2007

Leve Toten drit i CO2 og verden!!

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg er det ikke mange politikere som bryr seg om aent enn varehus og bettongklæddæsjær. Da er det bra at vanlige følk trør tel. Legg merke til at kirkens kappitalistbizznizz (Opplysningsfondet), ikke vil hjelpe til. Jaget ikke Jesus pengefølkæ ut av kjerka?

I tillegg har nå den RødGrønne regjering nå omtrent stanset skogvernet. Bondepartiet, Quislings gamle parti, partiet som er for alle overføringer så lenge de går til distriktene og bompenger så lenge de er i sentrale strøk, vil la raseringen av de norske skoger, de kolde urskoger gå sin gang. Leve Toten drit i CO2 og verden!!

Roger Larsen.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates