Saturday, November 17, 2007

ØlogAkkevitt. (BorgogLøytenslinje)

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg skal de ha ny LOGO. Den til høyre er vel OK sånn som den er?

Og Aftenposten mener vi bør velge rekti akkevitt. He? Det er kun EN akkevitt : Løytens Linje.

At det går an. Å er de neste, at en skal drekke noe annet enn Borg (OG KALLE DET ANDRE ØL!?)

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates