Thursday, November 29, 2007

LOVALLA

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg prekæs det foppall.

Og kommunen skal vistnok selge/gi bort arvesølvet til kommunal "takst", stadionområdet skal bli luxusstadion for VIPPER (med rett til en hælliter før kampen) og sittetribuner for alle oss andre Harryene (og så skal noen tjene gode pæng på spekkullering?).

Da er det bra at Norsk Tipping skal prøve å stanse tidevannsbølgen av brutalisering, mobbing, juks, (men ikke spillerkjøp og månni, månni, månni) matteslagsmål, hulligannisme, kashjuallisme og fascismeframvekst, som preger deler av fotballverdenen. Men det er alså dette Sarpsborg Kommune, med Sarpsborg Arbeiderparti som enehersker vil støtte opp om.

Da er det trist at mange av kommunens givere, de som sponser foreningslivet, også støtter en idrett på gale veier. Før sponset sponsorer kultur og ikke slagsmål, de var opptatt av folkeopplysning, kulturbygging og de følte en kulturell forpliktelse ovenfor lokalsamfunnet de opererte i. I dag deler de ut pæng til idretter hvor masseslagsmål har blitt en det av kotymen, hverdagen. Er det slik Borregaard vil ha det?

Så til LOVALLA.

Jeg vet ikke om dere har hatt en fot eller to innenfor LO-systemet, men det har jeg. I en kort stund.

Det som overrasket meg mest var ikke at LOs småherrer i TeleogData i Bergen (nå El&It) brukte pæng på kassevis av vin og øl under kursvirksomhet, men REDSELEN for å si noe galt og den aggressive lederstilen, stilen på møter og på diskusjonen medlemmene i mellom (dette var FØR DN ble noe LOledere leste). Om man tror at Valla fant opp LOstilen, tar man feil, veldig feil. Vi som jobbet med ”data” ble hånet fordi vi ”tjente jævvlig mye”, og det opplevde jeg her i Sarpsborg også. I etasjene over SA!

I tillegg var det en triksemixeoppførsel som gjorde at alle hadde NOE på alle, og det ble brukt i hyttogvær, etter innfallsmetoden.

Mange datafolk trakk seg ut av LO og meldte seg inn i NITO etter at de oppdaget hvordan systemet var, sjøl vervet jeg mellom 20 og 30 stykker til TeleogData, jeg tror at jeg er den siste som er igjen av de, og de fleste forsvant etter få år i LO.

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates