Friday, November 02, 2007

Rapportar.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg fikk man først en rapport som man ikke likte, derfor lagde man en ny. Den likte de bedre, for den sa det de ville at den skulle si.

Så lagde man en rapport om Høyhastighetsbane. Den likte man ikke, defor lagde man en ny. Den likte de bedre, for den sa det de ville si den skulle si. (og dret i om banen var ØKONOMISK LØNNSOM, den har nå blitt samfunnsøkonomisk lønnsom. Som vanlig er Østlandet utelatt, drottsekker som vi er). Det får da være nok at vi betaler skatt som kan deles ut til distriktene.

Roger Larsen.

PS :
LekkasjerNorsk Bane har, en måned før rapporten legges fram, fått tilgang på opplysnigner som går i retning av å hindre utbygging av en høyhastighetsbane på strekningen Stavanger - Kristiansand - Oslo.

- Jeg ønsker ikke å gå i detalj på dette, men vi frykter at resultatet blir det sammen som sist, sier informasjonssjef i Norsk Bane, Tor Bjørlo, til fvn.no.

Det Bjørlo henviser til er fjorårets rapport fra det tyske konsulentfirmaet VWI, hvor det ble konkludert med at en lyntogbane på denne strekningen ville bli for dyr.

Rapporten ble bestilt fra politikerne på Stortinget, som har vist stor vilje til å satse penger på hurtiggående tog mellom de største byene i landet.

Ny rapportSamferdselsministeren godtok ikke konklusjonen, og ba om en mer omfattende utredning. Det er denne rapporten som legges fra 15. november i år.

- Det kan synes som det politiske miljøet er kommet lenger enn Jernbaneverket. Ideen om høyhastighetsbane har fått festet seg. Alle ønsker grundige utredninger om dette, sier Westermann.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates