Sunday, November 18, 2007

Tinnitus.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg mener noen at dette er uvanlig. Da har de ikke hørt smellt når det kjøres vilt og uhemmet i Per Gynt vegen.

Tinnitus er en subjektiv lyd som man kun hører "inne i hodet". Den kalles, ikke uten grunn, djevlens orkester. Mange plages av tinnitus, og teoriene om tinnitus er mange. Tinnitus i seg selv er ingen sykdom, men en tilstand som etter hvert kan medføre flere helseplager, spesiellt når man har hatt tinnitus lenge. For noen er tinnitus og følgeplagene invalidiserende. Har man blitt plaget av tinnitus i mange år, kan man få søvnvansker, hukommelsesproblemer, konsentrasjonsvansker, lydallergi (hyperakusis, man tåler ikke lyd) og stressreaksjoner.

I dag er det lite hjelp å få, men tilbudet skal forbedres. Turer til østeuropa, ørelys, akupunktur, urter og annet er framholdt som vidundermedisin. Som oftest er det bortkastede penger og bortkastet tid, men man har teknikker og hjelpemidler som kan hjelpe tinnitusrammede til en bedre hverdag og en bedre livskvalitet. Stressmestring, distraksjonsteknikker, mental avspenning, og økt kunnskap om tinnitus, hjelper mange, og det er en egen telefonlinje man kan ringe for å få hjelp og kunnskap, Hørselhemmedes Landsforbund (HLF)- Tinnitus/Meniere linjen på nummer 815 68 880 (man-ons 19-2130). Sarpsborg hørselforening har også i samarbeid med Sarpsborg bibliotek, sørget for at boka : "Stillhet - hva er det? Om å leve med tinnitus", finnes på Grålum, Skjeberg og Sarpsborg hovedbibliotek. Takk til biblioteket, for velvillig bistand.

Landaasen rehabiliteringssenter (ved Gjøvik) er stedet for oss i Helse Øst som trenger hjelp. Her er det samlet tinnituskompetanse som skal gi tinnitusrammede en lettere hverdag. Det er dessverre få plasser (ca 300 pr år) og lang ventetid, men de har akuttberedskap for folk som får plutselig øresus/tinnitus. Alle henvendelser skal gå via din fastlege (som dessverre ofte vet lite om tinnitus). Lurer du på hvordan tinnitus lyder, så kan du tenke på ulende togbremser eller hvinende sagblader, døgnet rundt.

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates