Saturday, December 29, 2007

Bare oppgulp i dag

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg.

Lotte Sandberg - kommenterer arkitektur i Aftenposten :

Utsikt

Private aktører har fått utstrakt makt i byutviklingen. Eksempelvis eier Felix Tschudi store deler av Kirkenes, mens Odd Reitan har investert tungt i eiendom i Trondheim. Det har også allerede vist seg at attraktive utsiktstomter som ligger nær vann, forbeholdes luksusboliger og kulturens signalbygg. I kontrast oppføres det små leiligheter for folk flest, ofte uten annen utsikt enn over til naboen.

Politikernes fremste virkemiddel er ikke store ord, som noen later til å tro. Overfor private aktører er det nødvendig med en gjennomtenkt bruk av salgsavtaler. På vegne av byens innbyggere kan slike avtaler binde utbyggerne til å tilfredsstille også offentlighetens behov. Dessuten kan og bør politiske myndigheter sørge for forpliktende arkitektkonkurranser, og gi prosjektene en faglig forankring.

Byboerne, som det nå blir stadig flere av, fortjener at arkitekturens utviklingsgalopp ikke kommer totalt ut av styring.

*******************************

Roger Larsen

Ps : Oljeproduksjonen faller og reservene tappes i høyt tempo. Kanskje på tide å bruke oljepenger på noe annet enn bønder og bruer i Distriktene? På skoler, universiteter og infrastruktur der det bor folk?

Pss : Rejeringa ga heromdan tillatelse til utslipp av 500 000 tonn 500 000 000 kilo med CO2. Brett melkekartongær som ville helvete folkens. Kjøp ekstra melk for å redde miljøet!!

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates