Friday, December 14, 2007

Biltetthet på Fritznerbakken.

Vyrde Lesar.

I Sarpsborg kommer en ny betongmastadont. Det skal vistnok bli mer enn en parkeringsplass pr. leilighet her. Og man har vistnok regnet ut at biltettheten i Sarpsborg er lav, sånn at det vistnok skal være nok. Den som lever får se, men de som ser, ser at her oppe er det alltid parkert i boliggatene. Nesten døgnet rundt.

Det er fryktelig trist å si det, men vedlikehold av lærerferdigheter er like dårlig som resten av det statlige vedlikehold = 0 (NULL) (best å skrive det, sånn at de som er svake i matte kan stave seg fram (NULL har eg skrivid på det xtremviktige sprauket NYNORSK sjølvsagt)

Omkring 1990 arbeidet jeg litt sammen med den amerikanske forskeren Steven Borish sier Alfred Oftedal Telhaug (Dr. Philos), i en kronikk i Aftenposten. Han fortalte følgende om norske elever sammenlignet med amerikanske: Når du kommer inn i en amerikansk skoleklasse for å administrere en eller annen prøve, så registrerer du dette som typisk for elevene: De kaster seg over prøvearket med en iver og en prestasjonstrang som om det var de olympiske lekene de deltok i. Han anbefaler oss også å gå tilbake til klasserommene.

Når jeg kommer inn i en norsk klasse i samme ærend, fortsatte Borish, ja, så slår det meg at elevene er svært lite affisert av at de inviteres til en prøve for å prestere noe. De er mer opptatt av å få lov til å gå på toalettet og av om de får noe å spise og drikke mens prøven pågår.

I sarpsborg skal den nye skolen på Grålum bli en "åpen skole" en skole. Det er dumt å velge en skoletype omtrent hele verden er på vill fart bort i fra. Muligens unntatt enkelte steder i de fattigste landene. Der består skolene ofte kun av et rom. Men der lærer visst elevene matte, språk og annet viktig. Å oppføre seg har de allerede lært, ,,, av foreldrene sine!

Roger Larsen

No comments:

Post a Comment

Amazon Associates